KADININ YAZISIZ TARİHİ ‘M’ ve ‘N’ SESİ, Payel Yayınevi, İstanbul, 1996 - 2. baskı Ocak 2016

Üzerinde on yıl çalıştığım Kadının Yazısız Tarihi M ve N Sesi adlı araştırmam Mayıs 1996'da Payel Yayınevi'nde basıldı. Bu araştırmamda ‘anne'yi ve ‘ben'i gösteren sözcüklerin neden hemen her dilde M ya da N ile gösterildiğini sorguladım. İleri sürdüğüm sava göre kadınlar, Neolitik Çağ'dan da önce, ‘tanrı-ana'nın bedenleştiği koyun/keçi/inek gibi totem hayvanların sesini M/N biçiminde yorumlayıp kutsal saydıkları aşamada, sözcükleri M ya da N ile başlatmışlardı.

Devamı

KADIN SAÇI BÜYÜ ‘TÜRBAN', Payel Yayınevi, İstanbul, 2004

Kadın kişiliğinin ve kadın varoluşunun, kadının uzun saçıyla temsil edildiğini, otuz binyıl öncesine giden kadın heykelciklerinde dahi bulabiliriz. Kadınlar otuz binyıldan beri saçlarını büyülerde, tılsımlarda silah olarak kullandılar veya saçlarına anlamlar verdiler, olağanüstü güçler yüklediler. Bu dünya görüşünün uzun binyıllar boyunca birikmesi sonucu, erkeklerde oluşan tepkiler de birikti. İnsanların çeşitli nedenlerle yarattığı kadın tasvirlerini, heykelcikleri, sözel anlatımları, âdetleri antropolojide, folklorda veya sanat tarihinde incelediğimizde, göstergebilime göre ‘saçı’n kadının özü, simgesi olduğu ortaya çıkmaktadır.

Devamı

TÜRK SANATINDA GİZLİ YÜZ, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2008

Yıldız Cıbıroğlu üçüncü kitabı 'Türk Sanatında Gizli Yüz' 2008'de - Arkeoloji ve Sanat Yayınları'nda basıldı. 1970'lerde kaybolan ve bugün kimsenin hatırlamadığı ayakkabı boyacı sandıkları üzerindeki sedef kakmalı betimleri inceledi. Betimlerin, geriye doğru analojilerini (benzeşim) folklorda, sanat tarihinde, arkeolojik eşyalar üzerinde arayarak binlerce yıl devam eden çok eski bir öğretinin görsel ifadesi olduğunu ortaya çıkardı. Geleneksel sanatlardaki betimlerin Orta Asya'daki şamanizme kadar uzandığını ve Şamanist öğretinin betimleri olduğunu örnekleriyle açıkladı.

Devamı

ANADOLU'DA KADININ KÜLTÜREL ŞİFRELERİ, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2011

ANADOLU'DA KADININ KÜLTÜREL ŞİFRELERİ adlı inceleme kitabım, KADININ YAZISIZ TARİHİ M VE N SESİ adlı kitabımdaki savın bir sağlamasıdır: Her iki araştırmamın sonunda vardığım çıkarım şu oldu: Kadının yükseliş ve düşüş serüveni 'M-' işitim kodlu sözcük-zincirlerinde kayıtlıdır. Anadolu'da Kadının Kültürel Şifreleri' M ve N sesiyle ilgili ikinci kitabım. Bu kitabı oluşturan araştırmam TDK Derleme Sözlüğü'nde yaptığım çalışmaya dayanmaktadır.

Devamı